Reizigers (niet ingezetenen), die de afgelopen 14 dagen in de Volksrepubliek China zijn geweest, zullen vanaf heden niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. Deze regeling geldt zowel voor bemanningsleden als passagiers. Teneinde om Suriname te vrijwaren van het Coronavirus (2019-nCoV), zijn een aantal maatregelen op advies van het Ministerie van Volksgezondheid van kracht.

Ingezetenen die op terugreis zijn van de risicogebieden (China), zullen na aankomst 14 dagen in quarantaine worden geplaatst. Reizigers zullen als onderdeel van de verhoogde controlemaatregelen door de immigratieambtenaren gevraagd worden naar hun reisgeschiedenis. Het reizigerspubliek wordt uitdrukkelijk geadviseerd niet af te reizen naar de risicogebieden en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

De gemeenschap wordt aangemoedigd routinematige, maar effectieve virus verspreidende preventieve maatregelen in acht te nemen: Was uw handen met zeep en water of gebruik een hand desinfecterend middel op alcoholbasis; bedek neus en mond met een tissue bij hoesten of niezen; hoest en nies in de boeg van de elleboog indien er geen tissue beschikbaar is; vermijd nauw contact met mensen met griep symptomen; en volg nauwlettend de nieuwsberichten van officiële kanalen.

Publicidade

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus (2019-nCoV), in de Stad Wuhan, Provincie Hubei van de Volksrepubliek China, maakt de Regering van de Republiek Suriname het volgende bekend. De Regering van de Volksrepubliek China heeft drastische stappen getroffen om de verspreiding van dit virus in te dammen. Inmiddels heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), de uitbraak van het Coronavirus officieel uitgeroepen tot een Public Health Emergency of International concern. De WHO heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop de Volksrepubliek China deze ernstige uitbraak aanpakt en de Regering van Suriname schaart zich achter deze uitgesproken waardering.

De regering van Suriname maakt bekend dat tot op heden er geen besmettingen van het Coronavirus in Suriname zijn bevestigd. Echter blijven de Surinaamse gezondheidsautoriteiten uiterst alert op eventuele besmettingen.

Foto: LPM News

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar