Als onderdeel van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) is Suriname verplicht om de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering van het land te identificeren, te beoordelen en te begrijpen. Hierna moeten de landen actie ondernemen, met inbegrip van het aankondigen of wijzigen van wet- en regelgeving, het aanwijzen van een bevoegde autoriteit of het instellen van mechanismen ter monitoring  van de risico’s en de toepassing van middelen ter mitigering van deze risico’s en kwetsbaarheden.

In het kader hiervan heeft President Desiré Bouterse het startsein gegeven voor de uitvoering van de National Risk Assesment (NRA). President Bouterse gaf bij het startsein in het gebouw van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan, dat de regering alles zal doen om te voorkomen dat Suriname niet wordt geblacklist. Het staatshoofd is blij dat heel wat actoren erbij betrokken zijn om dit belangrijke werk uit te voeren. De regering gelooft in het succes van samenwerken, stelde de president. De bijdrage van zowel de private als de publieke sector zijn belangrijk. De president spreekt de hoop uit, dat na afronding van de werkzaamheden dit team als voorbeeld mag dienen voor het uitvoeren van andere belangrijke projecten voor het land.

Het staatshoofd benadrukt dat hij zich samen met de regering committeert aan de uitvoering van de NRA, aangezien de juiste politieke wil aanwezig is. NRA moet in 2020 een rapport opstellen ten behoeve van de CFATF. De CFATF zal daarbij vaststellen in hoeverre ons land de aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF) correct heeft opgevolgd. Het staatshoofd ging ook in op de financieel economische situatie in het land. Volgens de president is die nog niet wat het wezen moet, maar zei de goede hoop en verwachting te hebben dat Suriname op de goede weg zit. De tekenen daartoe zijn reeds manifest. Door discipline, slagvaardigheid en de juiste politiek zullen we zeker succesvol zijn. De regering is het verplicht de juiste basis te leggen voor duurzame ontwikkeling, aldus het staatshoofd.

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team (PMT) voor de uitvoering van de NRA, gaf aan dat er veel werk in weinig tijd moet worden uitgevoerd. Suriname heeft 11,5 maand nodig om het rapport af te hebben voor de komende evaluatie in de 4e Mutual Evaluatie ronde, in juli 2020. Volgens haar duurt de Nationals Risk Assesment 2,5 jaar en vereist bijzondere inzet, aldus de voorzitter. Van Dijk-Silos zegt verheugd te zijn met de aanwezigheid van president Bouterse, wat volgens haar de hoogste commitment van het land aangeeft.

Foto: NII

Comentar

Comentar