Naar aanleiding hiervan zijn, op uitnodiging van president Desi Bouterse, traditionele gezagsdragers uit het binnenland formeel geïnformeerd over de dreigende COVID-19 uitbraak in het binnenland. De bijeenkomst vond plaats in de Congreshal. De aanwezige gezagsdragers kregen een presentatie van infectioloog Stephen Vreden over het COVID-19 virus en hoe men zich hiertegen kan beschermen. Ze werden vervolgens toegesproken door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en president Desiré Bouterse.

Bekijk ook:

Publicidade

Het staatshoofd en luitenant-kolonel Danielle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid hebben afgelopen week een serieuze waarschuwing doen uitgaan naar personen die zonder toestemming van de autoriteiten de Surinaamse grenzen oversteken, en de volksgezondheid in gevaar brengen. Als geen gehoor wordt gegeven aan deze oproep, zal de regering op last van het ministerie van Volksgezondheid genoodzaakt zijn strengere orde en veiligheidsmaatregelen te treffen in het binnenland.

De Granmans en hun gevolg hebben aandacht gevraagd voor het garanderen van de voedselvoorziening van het binnenland die in gevaar dreigt te komen als gevolg van de lockdown maatregelen.

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar