De regering van Suriname heeft een noodfonds met Covid-19 in het leven geroepen waarbij sociale steunmaatregelen getroffen wordt om gezinnen en de sociaal zwakkeren tegemoet te komen. Zo zullen werklozen (vanwege Covid-19) een bedrag van SRD 1500 per maand ontvangen. Algemene Kinderbijslag (AKB) wordt SRD 1000 per huishouden die AKB ontvangt.

Voor het Algemene Oudedagsvoorziening wordt SRD 525 additioneel per persoon per maand  uitgekeerd. Dit zal uitgekeerd worden na evaluatie van alleen mensen die van AOV leven. De gepensioneerden krijgen een toelage uitbetaald van SRD 500 per maand. De mensen met een beperking krijgen een verhoging van hun financiële bijstand te weten van SRD 325 naar 1000 per maand. Dit omdat veel personen met een beperking afhankelijk zijn van hun financiële bijstand. Zwakke huishoudens krijgen ook een verhoogde uitkering. Voorheen bedrieg het SRD 37 en nu zal dat SRD 250 worden per maand.

Publicidade

Het Covid-19 Noodfonds is vooral bedoeld om de Surinamer weerbaarder te maken voor crisissituaties, zoals die zich thans voordoet als gevolg van Covid-19.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar