Amar Ramadhin — Foto: Luiz Paulo

De regering zal de Covid-maatregelen verscherpen. Deze mededeling deed minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens een gehouden persconferentie. President Chan Santokhi zal vandaag de verscherpte maatregelen aankondigen. Ramadhin gaf verder aan dat de regering niet onderuit komt om de maatregelen te verscherpen om de Covid situatie zorgelijk is. De Covid-19 verspreiding neemt alleen maar toe. Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden.

Ramadhin geeft aan dat tijdens de Raad van Ministers vergadering gisteren er een raadsvoorstel is ingediend en is goedgekeurd. Volgens de wet uitzonderingstoestand Covid-19 moeten de maatregelen bij presidentieel besluit worden vastgelegd. De communicatie en voorlichting naar de samenleving toe wordt geïntensiveerd om gedragsverandering te bewerkstelligen. Op verschillende niveau zal gewerkt worden eraan. Zo vraagt de regering aan de individuele burger om de eigen verantwoordelijkheid te nemen met Covid-19. Het streven is om de Covid verspreiding te beperken naar een acceptabele niveau.

Publicidade

Comentar

Comentar