Het betreft burgers die problemen ondervinden bij de betaling van hun maandelijkse huur, aflossing van een autolening, aflossing van een studielening, en andere kleine maandelijkse verplichtingen in vreemde valuta. De regering heeft besloten het koersverschil in SRD te betalen, rechtstreeks aan degene aan wie de huur, aflossing of andere kleine valutabetaling moet worden voldaan.

Personen die vallen in de categorieën huishuur, aflossing autolening, aflossing studielening en andere reguliere vreemde valuta betaling komen in aanmerking voor de koerscompensatie. Het ministerie van Financiën heeft ervoor zorg gedragen dat vanuit het Covid-19 Noodfonds gepaste hulp wordt geboden. Voor andere reguliere vreemde valuta betaling is het overleggen van voldoende bewijsstukken ter beoordeling.

Om in aanmerking te komen voor de SRD-compensatie, moet een aanvraag worden ingediend bij het Klanten Center van het Covid Noodfonds, gevestigd aan de Gongrijpstraat 51. Bij de aanvraag meenemen: ID kaart, inclusief adres en ID-nummer (origineel en hardcopy), en genoemde bijbehorende documenten.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar