Met algemene 29 stemmen heeft De Nationale Assemblee (DNA) op maandag 21 januari 2020 de Huurwet woonruimte 2018 aangenomen, wat inhoudt dat er regels voor het huren en verhuren van woonruimten bij wet zijn vastgesteld. Deze wet geeft ook goedkeuring aan het instellen van een huurcommissie.

Ten aanzien van de huurprijs is onder andere in de wet opgenomen dat die uitgedrukt wordt in een bedrag per maand, dat berekend is volgens de bij wet vastgestelde voorschriften en indicatoren betreffende woonruimte waarderingsstelsel. De regering hoopt met de Huurwet Woonruimte een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van het huisvestingsvraagstuk in Suriname.

De nieuwe wet biedt aan zowel huurders, als verhuurders bescherming en moet voorkomen dat huurders zijn overgelaten aan de grillen van verhuurders, die exorbitante bedragen (in valuta) vragen. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden dat de verhuurder niet meer machteloos staat wanneer hij zijn huis terug wil. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte wel op dat de huurprijzen alleen maar omlaag kunnen gaan door meer huizen te bouwen voor mensen die dat nodig hebben. Volgens haar werkt de regering hieraan.

Publicidade

NPS-parlementariër Patrica Etnel meent dat de wet voor alleenstaande moeders, noch sociaal zwakkeren een oplossing brengt. Hoewel ze vond dat het armoedevraagstuk hiermee niet wordt opgelost, hoopt ze dat dit in de toekomst wel zal gebeuren. Amzad Abdoel (NDP) benadrukte dat regulering van de huisvestingssector zeer belangrijk is. Volgens hem is het van belang dat door middel van wet- en regelgeving, zowel huurder als verhuurder wordt beschermd. Mahinder Jogi zei namens de VHP-fractie, die voorstemde, dat de wet niet zaligmakend is en niet die bijdrage zal leveren om de balans tussen het aantal beschikbare woningen en zij die een woning nodig hebben, in evenwicht brengen. Volgens hem zijn er meer zaken nodig.

Foto: Archief

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar