Voor de Javaansemoslims is woensdagde eerste dag van de vastenmaand Ramadan begonnen.

Dit betekent dat er tussen zonsopkomst en zonsondergang geen voedsel wordt genuttigd. Sommige moslims gaan zo ver door zelf hun eigen speeksel niet in te slikken. De Ramadan is een periode van bezinning en het ondergeschikt stellen van het aardse aan het geestelijke. Voor de Westbidders, een speciale stroming binnen de Islam, betekent de Ramadan een moment waarbij de voorouders van de belijder terug naar de aarde wordt gestuurd om zijn nageslacht te beschermen. Door het vasten stelt de moslim zich open voor deze zegen. Er wordt eten voorbereid en klaargezet voorde voorouders als offer.

Gedurende deze periode moet de vastende moslim zich ook onthouden van alcohol, seksuele contacten en grove taalgebruik. Ook dit is bedoeld als respect voor de zielen van de bezoekende overleden familielid. Na zonsondergang wordt er in familieverband gebeden en samen voeding genuttigd met de veronderstelling dat de voorouders er ook bij zitten. Volgens de Westbidders zullen de zielen van de voorouders gedurende de gehele vaste periode bij hen zijn alvorens zij weer opgeroepen zullen worden door Allah. Daarmee wordt de vastenmaand beëindigd

Comentar

Comentar