De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft op 28 november 2014 geparticipeerd aan de carrièrebeurs ‘Koti i Pasi’(baan je eigen weg) voor scholieren in het district Brokopondo. De beurs is georganiseerd door de afdeling Community Relations van Rosebel Gold Mines N.V. in het kader van hun gemeenschapsontwikkelingsprogramma in dit district. De lokale scholieren van de 3e en 4e klas van de MULO en LBGO kregen praktische informatie omtrent richtingen die ze op kunnen en de dagelijkse werkzaamheden van verschillende beroepsgroepen waaronder ook van de politie.

 

Publicidade

De medewerkers van PR afdeling van het KPS hebben zoveel mogelijk informatie verschaft over procedure van indiensttreding bij de politieorganisatie. Er is ook informatie gegeven op het gebied van de criminaliteitsbestrijding. Aandacht werd geschonken aan het onderwerp ‘Grooming’ hetgeen internet kinderlokken betekent. De reden om dit onderwerp in het bijzonder aan te kaarten is dat veel jeugdigen op “social sites” communiceren met derden. Helaas zijn er criminelen die misbruik maken van de “social sites” om jongeren en jeugdigen te verleiden tot het plegen van bijvoorbeeld handelingen die onethisch of immoreel zijn.

 

De leerlingen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om allerlei vragen te stellen over de politieorganisatie. Er is ook een quiz gehouden onder leerlingen van 16 jaar en ouder over zaken de verkeersveiligheid rakende. De participanten hebben daarbij “give aways” gewonnen.

 

De activiteit werd gehouden op een voetbalveld te Brokopondo Centrum en duurde van 09.00 tot 12.00 uur

Comentar

Comentar