Chan Santokhi — Foto: Luiz Paulo
Publicidade

De basis van ons beleid is: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. “We gaan niet in het wilde weg – links en rechts – hakken”, zegt president Chan Santokhi tijdens het uitspreken van de jaarrede. Het is niet makkelijk, maar als we het samen doen, maken we het een beetje dragelijk zegt hij. De tempo van de regering is hoog en dat zorgt misschien voor onbegrip, en daarom zal de regering extra aandacht besteden om goed in dialoog te blijven met de samenleving.

De volgende stap is, dat de regering nu tegelijkertijd werkt aan een Meerjaren Ontwikkelings Plan voor de periode 2021-2026. De president heeft zicht tijdens de jaarrede beperk tot het Jaarplan 2021. Crisisbeheersing-maatregelen, steun voor de zwakkeren, en corruptiebestrijding zijn de pijlers van het beleid. Terwijl de crisis in verschillende sectoren wordt aangepakt, is de regering ook beleid aan het ontwikkelen voor een structurele aanpak. Samenhangend beleid vergt samenwerking, en samen optrekken van verschillende departementen.

Publicidade

Comentar

Comentar