President Chan Santokhi met de nieuwe Staatsraad — Foto: Luiz Paulo

President Chan Santokhi heeft nieuwe leden van de Staatsraad en de Sociaal Economische Raad (SER) geïnstalleerd in het Congreshal. De nieuwe Staatsraad heeft een zittingsperiode van 2020 tot 2025. De nieuwe SER is een platform met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging. Om de juiste invulling te geven aan good governance en kernwaarden van eenheid zal volgens het staatshoofd continu dialoog met sociale partners en functionele groepen zijn vereist. De SER vormt daarmee een belangrijk platform.

De Staatsraad dient de president en de regering van advies te voorzien. Bij de installatie van de leden heeft het staatshoofd de noodzakelijkheid van in inzet vanuit dit orgaan benadrukt. Hij doelt daarmee in het bijzonder op de Covid-19 pandemie, financieel-economische crisis en armoede. In de Staatsraad nemen onder andere vertegenwoordigers van al de fracties uit het parlement, werknemersorganisaties en bedrijfsleven zitting.

Publicidade
Chan Santokhi — Foto: Luiz Paulo

De VHP wordt vertegenwoordigt door Maaltie Sardjoe, Sharda Thakoer, Urmila Ramlagansing en Nathalie Amatmohammed. Voor de NDP nemen zitting: Rossellie Cotino, Caroline Heilbron en Amzad Abdoel. De ABOP en PL worden vertegenwoordigt door Marinus Cambiel en Rinette Sapei-Soentik. Hesdy Pigot neemt namens NPS en Justina Eduards voor BEP zitting. VSB wordt vertegenwoordigt door Paul Torilal, Wilgo Bilkerdijk de ASFA, Roy Haverkamp de FAL en Darmdew Chotkan de OSAV. De vertegenwoordiger van CLO is vooralsnog niet geïnstalleerd.

De regering wordt binnen de SER vertegenwoordigd door: Ritesh Ganpat, Wandana Pherai, Stephan Smith, Sila Kisoensingh, Raymond Landburg. Ravaksur: Armand Zunder, Jan Haakmat en Robby Berenstein. VSB: Marlon Telting, Shirley Relyveld, Djaienti Hindori. ASFA: Rudy Soeklal. Plaatsvervangende leden: Regering: Letitia Fernand, Robert Soentik, Harry Soeklal, Henry Ori, Ruben Ravenberg. Ravaksur: Imro Wip, Imrick Edam, Robby Naarendorp. VSB: Marjorie Reinardus, Jean-Luc van Charante, Marny Daal. ASFA: Diana Ensberg.

Comentar

Comentar