De president Chan Santokhi is zich bewust van de economische situatie waarin het land verkeert en hoe moeilijk burgers het hebben. Klachten over de prijzen en de winkels zijn niet aan dovemans oren gericht. Volgens het staatshoofd hebben de ministers duidelijke opdrachten gehad om strengere controles uit te voeren. De president deed een beroep op alle schakels binnen de handel om het volk te beschermen en riep het volk ook op misstanden door te geven.

Chan Santokhi — Foto: Luiz Paulo

De eerste aanzet om de koers te stabiliseren is al gedaan via de Centrale Bank van Suriname voor het beschikbaar stellen van goedkope dollars. De regeringsleider zei dat er nog meerdere stappen zullen volgen. Hij noemde ondermeer het verlenen van meer bevoegdheden aan de Deviezencommissie. De repatriatie van deviezen uit het buitenland wordt ook bewerkstelligd. De gesprekken worden nu ook gevoerd om goedkoop kapitaal aan te trekken.

Publicidade

President Santokhi gaf aan, dat de kwetsbare groepen niet vergeten worden. Ze zullen incentives krijgen via de belastingdienst zoals de heffingskorting om zo het leven dragelijker te maken. Er wordt gekeken naar de aanpassing van water en stroomtarieven maar ook hier zal de situatie van de kwetsbare groepen meegenomen worden door het toepassen van subjectsubsidie.

Comentar

Comentar