De politietopper Robert Rakijo blijftlanger aangehouden.

De gewezen politiecommandant van het gewest Nickerie zal nog dertig dagen in verzekering moet blijven. Hij wordt verdacht van ernstige strafbare feiten zoals verduistering van staatseigendommen, toe-eigening van in beslag genomen goederen, verduistering van boetegelden, vrijheidsberoving en afpersing.

Publicidade

Rakijo, hoofdinspecteur van politie, heeft steeds de beschuldigingen ontkend en vindt dat er een poging wordt ondernomen door de leiding van het politiekorps om hem monddood te maken omwille van eigen belangen.

Hij kijkt nu aan tegen een strafrechtelijke en tuchtrechtelijke vervolging.

Comentar

Comentar