De afgelopen nacht zijn er incidenten geweest waarbij burgers die zich zonder noodzaak, op of langs de openbare wegen bevonden, weigerden om het bevel van de politie op te volgen. Men moet rekening mee houden dat de overheid de maatregelen kan verscherpen als dat noodzakelijk blijkt te zijn.

De politie vraagt aan dat deel van de burgerij om dit wangedrag achterwege te laten. De politie zal niet schromen om binnen de wettelijke bevoegdheden die zij heeft, hard op te treden tegen die burgers die de openbare orde, veiligheid en gezondheid in Suriname in gevaar brengen.

De politie vraagt dat iedereen zich houdt aan de partiële “Lockdown” van acht uur in de avond tot en met zes uur in de ochtend die momenteel van kracht is in geheel Suriname.

Blijf thuis als u niets op straat te zoeken heeft.

Foto: KPS

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar