Het politie bureau van Paradise in het distrikt Nickerie heeft schade opgelopen door hevige rukwinden en zware regenval. Het is nog niet duidelijk hoe groot te schade daadwerkelijk is. Een woonhuis is ook ten prooi gevallen aan de genoemde weersomstandigheden omdat een boom is omgevallen en op het huis terecht is gekomen. De schade is vooralsnog niet bekend. Er is geen melding gedaan van persoonlijke ongelukken. Nadere informatie volgt.

Publicidade

Comentar

Comentar