De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) wil dat de verschillende routes een eigen tarief hanteren. Er zijn volgende de organisatie mogelijkheden om de tarieven laag te houden door het heffen van invoerrechten op banden. John Mahadewsingh is in het weekend op een ledenvergadering in de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), voor de derde keer gekozen als voorzitter van de PLO.

Onder zijn voorzitterschap zijn niet alle doelen bereikt in de afgelopen twee termijnen. Desondanks zijn er een aantal zaken dat de PLO onder voorzitterschap van Mahadewsingh wil doen. Zo wil dit bestuur gaan voor het afschaffen van de subsidie voor de bushouders met behoud van lage tarieven voor de burgers. De PLO is zich van bewust dat dit een uitdagende taak is. Men pleit desondanks voor afschaffing van de subsidie omdat er gene overzicht is. Momenteel staan er 1200 bushouders geregistreerd die subsidie ontvangen. Dan betreft het de verschillende trajecten die ze rijden.

Het vervangen van het wagenpark is volgens de PLO een ander manier om de tarieven laag te houden. De onderhoudskosten voor de huidige bussen is hoog omdat het om oude bussen gaat. Het aanschaffen van nieuwe tweede hands bussen is een oplossing voor want zo kunnen de tarieven laag worden gehouden. Met betrekking tot haar voornemens heeft de PLO al een onderhoud gehad met minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Bij de PLO zijn ruim 400 bushouders leden. De PLO pleit voor beter overeenstemming tussen de bushouders en de overheid want dit gebeurt nog niet zoals het moet.

Foto: Archief

Comentar

Comentar