Paul Somohardjo, PL, Politica, 2Het hoofdbestuur van Pertjajah Luhur heeft besloten om de bestuursleden Raymond Sapoen en Dipakkoemar Chitan terug te roepen.

Dit is hen medegedeeld middels deurwaardersexploot. Het tweetal heeft besloten om in De Nationale Assemblee (DNA) te fungeren als aparte fractie buiten de invloedssfeer van PL en diens voorzitter Paul Somohardjo. De fractie Sapoen hangt meer richting de NDP van president Desi Bouterse en is voornemens om samen met deze partij een coalitie te vormen terwijl de PL naar de oppositiebanken is verwezen.

Publicidade

Tijdens een spoedbijeenkomst van de partijraad is besloten dat Sapoen en Chitan de PL veel schade hebben toegebracht, vandaar het besluit hen terug te roepen. Hiermee hoopt de partij te voorkomen dat zij toegelaten worden tot het parlement. Vermeldenswaard is dat een aantal hoofdbestuursleden achter de groep Sapoen staan. Volgens Somohardjo is dit niet van belang omdat het overgroot deel van het hoofdbestuur hem ondersteund.

Comentar

Comentar