— Foto: LPM News
Publicidade

Vanwege enorme klachten en vragen tijdens de rondleidingen en de presentaties van de afdelingen over de organisatie en inrichting van het ministerie van Openbare Werken, in de maanden juli en augustus 2020, is besloten een traject in te zetten van Organisatie, Personeelshervormingen en Aanpassingen. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft een werkgroep geïnstalleerd die belast zal zijn met een evaluatietraject van het personeel en het uitbrengen van adviezen aan de minister inzake de organisatie, personeelshervormingen en de te plegen aanpassingen.

De werkgroep zal binnen een looptijd van 3 maanden uitvoering moeten geven aan een traject bestaande uit een aantal aandachtspunten. De installatie vond donderdag plaats. Er was sprake van behoorlijke ontevredenheid binnen het ministerie met betrekking tot gratificatie, benoemingen, bevorderingen en pensioenen. Derhalve nam de minister onmiddellijk het besluit om speciale aandacht te besteden aan de personeelszorg op zijn ministerie.

Publicidade

Numohamed gaf te kennen dat er een grote ronde van personeelshervormingen landelijk op gang komt, zodat alles wat te maken heeft met het personeel in kaart wordt gebracht. Zo zijn er bijzonder veel ongeregeldheden geconstateerd, zoals de last minute missives en beschikkingen net voor de verkiezingen. “Ik wil het structureel aanpakken en geen brandjes gaan blussen en daarom heb ik ook gevraagd om alles aan te houden bij alle afdelingen Personeel Zaken van Openbare Werken”, zegt de OW-minister.

Comentar

Comentar