Ouders wiens kinderen op een Fibos school (RKBO) zitten moeten geen ouderbijdrage van SRD 250 betalen. Dit maakt minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur duidelijk. De minister zegt dat er afspraken in juli dit jaar zijn gemaakt met de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos) om binnen de samenwerking andere regelingen te treffen in het kader van subsidie.

PUBLICIDADE

Terwijl partijen sinds juli in dialoog zijn heeft Fibos het ministerie een schrijven doen toekomen met een aantal voorwaarden waaraan uiterlijk 1 augustus 2019 voldaan moest zijn. Er is opgeëist dat de achterstallige subsidie en die van het nieuwe schooljaar (2019-2010) betaald moesten zijn voor eerdergenoemde datum. Intussen is op 2 augustus 2019 het achterstallig bedrag, groot SRD 1.4 miljoen, op de rekening van Fibos gestort. “Dan doet het mij heel erg pijn als ik op 6 augustus van de leerlingen of ouders een schrijven van Fibos zie waar er toch naar een ouderbijdrage van SRD 250,- wordt gevraagd.”

De overheid wilt het subsidiebeleid dat dateert van 1939 herzien. Het ministerie betaald veel voor alle scholen. Het afgelopen jaar heeft het ministerie ruim SRD 306 miljoen overgedragen aan Fibos. Dit jaar moet het anders in het kader van de wet op de jaarrekening. In het belang van de transparantie die nodig. In de nieuwe samenwerking met de particuliere instanties zijn er afspraken gemaakt met Fibos in juli dat hun instellingen geen ouderbijdrage vragen zegt Ferrier. In de plaats daarvan zal gekeken worden hoe de verantwoordelijkheden van de Fibos door de overheid gefinancierd zullen worden.

Fibos zou in dit schrijven er ook niet voor hebben geschroomd om het ministerie te beschuldigen dat zij niet aan haar verantwoordelijkheden heeft voldaan. Het stoort de minister dat Fibos aangeeft aan de ouders dat bedrag betaald moet worden voor een aantal zaken, waaronder; onderhoud, leermiddelen kopieerkosten, en anderen maar wanneer de kinderen op school zijn moeten zij toch nog betalen voor kopieën. Dit terwijl er per kwartaal ook een overzicht naar het ministerie wordt opgestuurd van administratieve kosten, bestaande uit; nietjes tot administratief personeel, dat ook bestaat uit kopieerkosten, wat de overheid ook nog moet betalen. Transparantie op deze manier is zoek. “Ik roep de ouders op om geen ouderbijdrage te betalen, totdat deze zaak helemaal duidelijk is.”

Foto: Archief LPM