Momenteel worden de operaties Alpha en HOOP uitgevoerd. In essentie komt het erop neer dat er streng opgetreden wordt tegen zaken die indruisen tegen het algemeen belang en wettelijke voorschriften. Minister Getrouw van Justitie en Politie benadrukt dat de overheid alleen niet in staat zal zijn de veiligheid te waarborgen maar dat de samenleving daar ook een handje moet helpen.

De bewindsman heeft nog geen exacte cijfers maar weet wel dat er resultaten worden geboekt. Hij verwijst naar een aantal aanhoudingen dat verricht is door de justitiële werkarmen en de wapens die in beslag zijn genomen. Verder zijn er verboden middelen tijdens verkeerscontroles ook in beslag genomen.

Het ministerie van Justitie en Politie is drukdoende enkele operaties uit te voeren om het veiligheidsgevoel van de samenleving verder te waarborgen. Niet alleen wordt er gekeken naar de gewelds- maar ook naar de verkeerscriminaliteit. Om dit aan te pakken zijn alle relevante actoren bij elkaar gekomen om een criminaliteitsbestrijdings-plan uit te zetten.

Publicidade

In het plan is beschreven welke acties gevoerd moeten worden om alle vormen van criminaliteit verder in te dammen. De acties worden gevoerd voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Daarna volgt er wederom een evaluatiemoment. De aanpak is niet alleen een aangelegenheid van het ministerie van Justitie maar ook één waar de inlichtingendiensten, KPS, Directoraat Nationaal Veiligheid, het Nationaal Leger en de samenleving betrokken zijn. In de gebieden waar het risicocijfer hoog ligt zullen de buurtmanagers ook worden betrokken. Er zal ervoor gezorgd worden dat de politie dichterbij de samenleving is.

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar