— Foto: CDS

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) is momenteel bezig met de registratie van jongeren die zich willen scholen en begeleiden conform de vraag en behoeften op de arbeidsmarkt. Deze gelegenheid is ook opengesteld voor de doelgroep met een beperking. Met betrekking tot jongeren met een beperking wordt de samenleving nog meer aangemoedigd om er alles aan te doen opdat deze groep zich gekend en betrokken voelt bij het maatschappelijk gebeuren in ons land zegt minister van AWJ, Rishma Kuldipsingh, ter gelegenheid van Internationale Dag voor mensen met een beperking.

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de “Internationale dag voor mensen met een beperking”. Deze dag is bedoeld om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op alle niveaus lokaal, regionaal, nationaal en internationaal aan te moedigen. Volgens de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) woont ongeveer 80% van de bevolking dat met een beperking leeft in een ontwikkelingsland. Mensen die leven met een beperking staan dagelijks voor enorme uitdagingen zoals communiceren met de buiten wereld, spelen met vrienden, zichzelf transporteren of zelfs te kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften.

Publicidade

Het ministerie heeft in het beleid uiteraard ook mensen met een beperking opgenomen. Te allen tijde worden werkgevers bemoedigd om niet te discrimineren op de werkvloer door mensen met een beperking voor een baan af te wijzen. Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken zal zich inspannen om gelijke behandeling op de werkvloer een wettelijke grondslag te geven. Uiteraard zal de groep van personen met een beperking in dit kader de nodige aandacht krijgen.

Comentar

Comentar