Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is boos op de waarnemingsmissie van de Europese Unie (EU). Die heeft volgens haar een misstap gemaakt in Nickerie door opdrachten te geven aan het stembuspersoneel.

Dit is in strijd met de bevoegdheden die aan de missie zijn verleend. Die mogen niet bemoeien met het verkiezingsproces, mar slechts observeren en achteraf een rapport opmaken over wat zij vinden van de verkiezingen in Suriname.

Echter hebben leden van de EU-missie opdrachten gegeven in Nickerie. “”Wij pikken die rotzooi niet”, benadrukt van Dijk-Silos. Zij zal na vandaag met de Europeanen in gesprek treden over fouten die het zou hebben gemaakt. Als het van haar afhangt hoeft de EU in de toekomst geen waarnemers meer naar Suriname te sturen.

Comentar

Comentar