Communicatie Dienst Suriname (CDS)

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) is een naamsverandering ondergaan en heet nu Communicatie Dienst Suriname (CDS). Vanuit het kabinet van de president is het besluit genomen om over te gaan tot een naamsverandering bij NII. Dit instituut zal voortaan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) heten. Deze naamsverandering komt op basis van vernieuwde inzichten, waarbij de overheid wil overstappen van slechts informatievoorziening naar interactieve communicatie met de burger. Deze manier van informatie-uitwisseling sluit naadloos aan bij de hedendaagse manier van communiceren.

De Communicatie Dienst Suriname zal gebruik maken van alle ten dienste staande mediakanalen, om ervoor te zorgen dat elke Surinaamse (wereld) burger bereikt kan worden. Gelet op de huidige technologische ontwikkelingen is het noodzakelijk mee te gaan met de trend op dit gebied. ICT heeft immers een niet miskenbare plek in elke samenleving.

Publicidade

Tijdens de inauguratie van president Chandrikapersad Santokhi is het nieuwe logo waarmee de regering de samenleving wil dienen, gepresenteerd. In dit logo is het silhouette van de Surinaamse kaart, te zien, met daarin de diverse kleuren die alle bevolkingsgroepen weergeven. Dit is het eenheidssymbool. Samen vormen wij een natie. Indachtig die eenheid, wordt dit het nieuwe logo waarmee de regering zal werken. De Communicatie Dienst Suriname zal hierin voorgaan.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar directie en personeel van de nieuwe entiteit. Deze hebben geholpen aan de branding. Hierdoor zijn de kosten van de rebranding minimaal tot nihil geweest.

Comentar

Comentar