Nieuwbakken parlementariër Rossellie Cotino (NDP) gaat zich gedurende haar termijn in De Nationale Assemblee (DNA) inzetten voor de jeugd in Wanica waar zij gekozen is.

Rossellie Cotino, NDP2Cotino maakt zich zorgen om het groot aantal vroege schoolverlaters in haar district. Als die na een paar jaren weer naar school willen biedt het district nauwelijks mogelijkheden daartoe.

Publicidade

Meisjes behoren tot een groot deel van de vroege schoolverlaters. Zij kiezen er dan vaak voor om aan gezinsvorming te doen en kunnen na een paar jaren moeilijk weer aansluiting vinden tot de school vanwege het moederschap.

Cotino zal de komende vijf jaren het beleid van de regering, met betrekking tot tweede kans onderwijs, kritisch volgen en daar waar nodig te helpen bijsturen.

Ook het grondbeleid in Wanica heeft de aandacht van Cotino. De regering heeft de afgelopen maanden in rap tempo een groot aantal grondpapieren uitgedeeld. Het gaat hoofdzakelijk om bereidverklaringen. Ze zal erop moeten toezien dat de mensen ook hun toewijzingsbeschikkingen in handen krijgen.

Comentar

Comentar