Om 14.30 uur hebben de samenwerkende partijen (VHP, ABOP, NPS, PL) als nieuwe coalitie hun kandidatenlijst officieel ingediend. Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP is, zoals binnen de coalitie afgesproken, de presidentskandidaat. Ronny Brunswijk, voorzitter van de ABOP, is de kandidaat voor het vicepresidentschap.

Het modelformulier ter kandidaatstelling met vermelding van de naam van de kandidaat en de bijbehorende stukken moet door tenminste 7 leden van de assemblee worden getekend. Alle politieke partijen hadden tot 15.00 de tijd om hun kandidaten voor te dragen.

Publicidade

Op 13 juli zal in een buitengewone openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) de verkiezing van de president en de vicepresident plaatsvinden. Normaal gebeurt dit onder grote belangstelling, maar in verband met Covid-19 zijn er maatregelen getroffen waardoor er weinig ruimte is voor bezoekers in de vergaderzaal.

Namens de coalitie heeft Marinus Bee, de kandidatenlijst van de president ingediend en Asis Gajadien de kandidatenlijst van de vicepresident.

Foto: Archief LPM

Comentar

Comentar