— Foto: KPS

Niet een ieder kan in aanmerking komen voor dispensatie voor de lock-down uren geeft hoofdinspecteur Rachel Deekman, woordvoerder van het KPS Covid-19-Coördinatieteam, te kennen. De online registratie voor dispensatie brieven is afgesloten. Ze geeft aan dat de online registratie goed is verlopen. Het aantal geregistreerde is veel groter geweest dan verwacht, maar de afhandeling is desondanks vrij vlot verlopen. Hoofdinspecteur Deekman benadrukt dat niet eenieder in aanmerking kan komen voor dispensatie.

Er is zoveel mogelijk geprobeerd personen dispensatie te verlenen voor wie dispensatie echt noodzakelijk is. Ze legt uit dat er intussen ook overstemming is bereikt met de districtscommissarissen, aangezien er in de afgelopen periode wat onduidelijkheden waren over het verlenen en of verstrekken van dispensatie door deze autoriteiten.

Publicidade

Spoedaanvragen kunnen worden ingediend bij het Covid-19-Coördinatieteam van het Korps Politie Suriname. De afhandeling zal door een groep speciaal aangewezen politieofficieren geschieden. Zij die zich via de districtscommissarissen hebben geregistreerd, kunnen tot dinsdag 16 februari nog in het digitaal bestand worden opgenomen.  Afgesproken is dat iedereen die via de dc’s geregistreerd is, wordt opgenomen in het digitaal bestand en er vanuit dit bestand dispensatie wordt verleend.

Deekman benadrukt dat de handhaving en controle voor de volle honderd procent middels het digitaal bestand zal geschieden. Aanvragers die zich door tussenkomst van de districtscommissarissen nog moeten registreren, hebben tot en met dinsdag 16 februari hiertoe de gelegenheid. Dit zodat zij ook deel uitmaken van het digitaal bestand.

“Een spoedgeval is een spoedgeval en als er sprake hiervan is, is er in principe geen ruimte om die toestemming te vragen via de website”, legt ze uit. Daarom is ook besloten dat personen die tijdens de lockdown-uren een spoedtoestemming nodig hebben, deze kunnen aanvragen via de mobiele nummers 8413535 en 8151555.

Comentar

Comentar