Publicidade

De NDP heeft met grote verbijstering kennis genomen van de schending van de grondwet door de aanhouding en in verzekering stelling van haar ondervoorzitter, tevens gewezen vice-president en actief lid van De Nationale Assemblée, Ashwin Adhin. Middels deze discutable handeling zijn de Grondwet (artikel 140), het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) en de Wet In staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers ernstig geschonden laat de NDP weten in een verklaring.

Dit is de zoveelste poging om een actief en kritisch lid van onze organisatie te criminaliseren en monddood te maken, waarbij niet wordt geschroomd principes van de rechtsstaat op gruwelijke wijze te vertrappen. Vandaag is niet slechts Adhin gearresteerd en daarmee de NDP getroffen, maar ook de rechtsstaat Suriname. Indien er nu niet correctief gehandeld wordt, kan elke burger slachtoffer worden van dergelijke uitspattingen van een politiestaat is NDP van oordeel.

Publicidade

De verwevenheid van de huidige regering met het Openbaar Ministerie is een gevaarlijke tendens. De suggestieve uitspraken van enkele coalitieleden en zelfs van de vice-president Ronny Brunswijk gedaan in DNA d.d 16 november jl.; “ik zie een lid van u hier niet waarschijnlijk is hij gaan onderduiken”, geruime tijd voor de aanhouding en in verzekering stelling van het geacht lid in kwestie, zijn in dit kader zeer opmerkelijk.

Comentar

Comentar