Het Nationaal Archief Suriname (NAS) organiseert van 24 tot en met 28 februari 2020 een workshop voor het opstellen van een “Emergency Preparedness and Disaster Management Plan for Heritage Institutions”.

Tijdens de conferentie van de Caribbean Branch of the International Council (CARBICA), die in maart 2019 in Suriname werd gehouden, hebben de aanwezige erfgoedinstellingen reeds te kennen gegeven dat het noodzakelijk was om een rampenplan te hebben. In dit kader heeft het NAS in september 2019 voorbesprekingen gevoerd met de vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen (archieven, bibliotheken, musea, gebouwd erfgoed) en  unaniem hebben zij opnieuw het belang benadrukt van het beschikbaar hebben van een rampenplan voor hun instelling en meer nog voor hun collectie.

Als verantwoordelijke instelling voor het behoud en beheer van documentair erfgoed in Suriname heeft het NAS, een projectvoorstel ingediend bij het Prins Claus Fonds en de Gerda Henkel Stichting om de workshop “Emergency Preparedness and Disaster Management Plan for Heritage Institutions” in Suriname te organiseren en een expert beschikbaar te stellen die de erfgoedinstellingen adviseert met het opstellen van dit rampenplan.

Publicidade

Tijdens de workshop zal ingegaan worden op de schadesoorten die veroorzaakt kunnen worden door de handelingen van de mens en de natuur. Hierbij is van belang om als erfgoedinstelling ook preventieve maatregelen te treffen om rampen te voorkomen. Aspecten zoals risicobeoordeling/-beperking, het schrijven van een rampenplan en de benodigdheden daarbij, bergingsprioriteiten, reactietechnieken, herstelinspanningen e.a zullen ook behandeld worden. Vermeldenswaard is dat het NAS, reeds in een vroeg stadium het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft benaderd voor het verlenen van ondersteuning aan de erfgoedinstellingen bij het opstellen van het rampenplan. Na de workshop krijgen de deelnemende erfgoedinstellingen nog twee maanden de gelegenheid om hun plan op te stellen. Hierna zullen de plannen gepresenteerd worden voor de collega-instellingen. Uiteindelijk zal onder de coördinatie van het NCCR, een “drill’ worden gehouden waarbij het plan wordt getest op de praktische uitvoerbaarheid.

Van de vijfentwintig (25) erfgoedinstellingen die zijn uitgenodigd, participeren negentien (19) instellingen aan de workshop.

Comentar

Comentar