spot_img
spot_img

Nabestaanden 8 December strafproces willen hervatting

Atualizado há

Nabestaanden van de slachtoffers van 8 december 1982 hebben afgelopen maandag middels een beklagschrift het hof van justitie gevraagd het strafproces te hervatten.

Dit werd middels een persconferntie meegedeeld aan journalisten op donderdag 14 mei. Aan het hof is gevraagd om intruties te geven aan de procureur generaal de verdachten te vervolgen en het strafproces te hervatten.
De procesgemachtigden hebben het Hof van Justitie gevraagd om instructies te geven aan de procureur-generaal. Dit op basis van artikel 4 van het Wetboek van Strafvordering. Het Openbaar Ministerie dient te worden opgedragen om zo spoedig mogelijk:
a. te vorderen dat de schorsing van de vervolging in de strafzaken tegen alle beklaagden die daartegen geen beroep hebben aangetekend met onmiddellijke ingang wordt opgeheven;
b. te vorderen dat de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting in de strafzaak tegen beklaagde Ritfeld met onmiddellijke ingang wordt opgeheven;
c. te vorderen dat de Krijgsraad zo spoedig mogelijk oordeelt dat de Amnestiewet 2012 buiten toepassing moet worden gelaten wegens strijd met art. 10 van de Grondwet;
d. zo spoedig mogelijk nadat de schorsing van de vervolging, respectievelijk de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting is opgeheven en de Krijgsraad heeft geoordeeld dat de amnestiewet buiten toepassing moet worden gelaten, in de strafzaken tegen alle beklaagden te rekwireren, opdat de Krijgsraad in de strafzaken tegen alle beklaagden kan overgaan tot beraadslaging over de hoofdvragen van de artikelen 335 en 336 het Wetboek van Strafvordering.
Essed gaf aan dat niet voor dit moment vlak voor de verkiezingen is gekozen vanwege de verkiezingen maar omdat de studie die hieraan vooraf ging pas af is.

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App