De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) zal per 15 juli  het actiemodel hanteren waarbij de huisartsen en specialisten tot 10.00 uur alleen ernstig zieke patiënten (cito-gevallen) zal helpen. Daarna zullen zij om 11.00 uur in beraad gaan en zich terugtrekken in het VMS-gebouw teneinde het vervolgtraject te bepalen. Het Ministerie van Volksgezondheid betreurt om via de media te moeten vernemen over het voorgenomen actiemodel welke de VMS per 15 juli zal hanteren, vanwege de impasse waarin zij geraakt is met het Staatsziekenfonds (SZF).

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de verantwoordelijkheid en het plichtsbesef de dienstverlening naar de SZF verzekerden te garanderen. Hiervoor zijn een aantal noodmaatregelen getroffen. Gedurende de voorgenomen actieperiode kunnen de SZF verzekerden die medische zorg behoeven zich wenden tot enkele  medische dienstverleningscentrums. Het gaat dan om alle RGD-poli’s gedurende hun reguliere openingstijden. De gezondheidscentra blijven tot 23.00u hun diensten verlen. Patiënten kunnen ook terecht bij het Militaire Hospitaal, dagelijks van 07:15-15:00 en op de middagen van 16:00-22:00.

Het ministerie vraagt om uitsluitend van deze diensten gebruik te maken indien de SZF-arts waar men staat ingeschreven meedoet aan de acties. Het ministerie van Volksgezondheid betreurt eventueel ontstaan ongerief en hoopt op normalisering van de dienstverlening. Artsen en specialisten worden opgeroepen zich te houden aan de eed van Hippocrates welke zij bij het aangaan van het ambt hebben afgelegd op het ministerie van Volksgezondheid, en om af te zien van participatie aan elk actiemodel welke het belang van de zieke mens niet dient. Het ministerie van volksgezondheid kiest evenals voorheen het pad van dialoog om deze actie te voorkomen.

Foto: LPM

Comentar

Comentar