Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft besloten om gepaste maatregelen te treffen om zodoende de ongebreidelde prijsstijgingen van de afgelopen weken onder controle te krijgen.

In samenwerking met de politie en bestuursdiensten, zal de Economische Controle Dienst (ECD) in de komende periode erop toezien dat een aantal regels en wetten, strikt worden nageleefd. Het is eenieder verboden om goederen, diensten en huurprijzen, uitsluitend in vreemde valuta aan te duiden en te verhandelen. De prijs dient altijd in het Surinaamse Dollars te zijn vermeld en moet de consument in de gelegenheid worden gesteld om de transactie in Surinaamse Dollar te voldoen.

Men mag de maximale winstmarges niet overschrijden zoals wettelijk is vastgesteld. Het is verboden om in vreemde valuta te handelen. Dit is slechts toegestaan aan de CBvS, de deviezenbanken en de wisselkantoren. Men is verboden om prijzen van goederen en diensten aan te bieden zonder een prijsaanduiding. De regels gelden voor importeurs, tussenhandelaren, groothandelaren en de kleinhandel (winkeliers), alsook dienstverleners. Het hanteren van oneigenlijke koersen bij de kostprijscalculatie is niet toegestaan.

Publicidade

Als personen zich niet houden aan de regels, kan onmiddellijke intrekking van vergunningen, het opleggen van boetes en sluiting van de onderneming plaatsvinden.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar