Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken (buza) heeft deze week ambassadeur Jean Medelson, de speciale afgezant van de president van Frankrijk ontvangen.

De diplomaat was in Suriname om een gedrpek te hebben over de aanstaande klimaatconferentie die in Frankrijk wordt gehouden.

Aangezien Frankrijk officieel het gastland is voor bedoelde conferentie legt hij binnen het kader van de COP 21bezoeken af aan de Zuid-Amerikaanse landen. Ambassadeur Mendelson informeerde de Minister van Buitenlandse Zaken dat hij de regio bezoekt en groepen met verschillende standpunten bij elkaar tracht te brengen voor een hernieuwd politiek engagement voor het succes van COP 21 in Parijs.

Tijdens bedoelde conferentie, welke van 30 november-11 december 2015 zal plaatsvinden, komen alle partijen, die onderdeel uitmaken van het ‘United Nations Framework on Climate Change’ (UNFCCC) bijeen. De internationale gemeenschap en internationale onderhandelaars trachten vanaf 2012 te komen tot een toegespitst Klimaatverdrag, welke meer dan ooit de belangen en bezorgdheden van de ontwikkelingslanden in acht neemt. Het nieuwe Klimaatverdrag moet in 2020 ingaan, wanneer het huidige verdrag afloopt.

Comentar

Comentar