De Minister van Buitenlandse Zaken, Ambassadeur Niermala Badrising, heeft op 14 september, ambassadeur Ernst Noorman van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname ontvangen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Embaixador da Holanda Ernst Noorman
Ernst Noorman

Dit was de eerste werkbespreking met ambassadeur Noorman, die begeleid werd door drie diplomaten van zijn Ambassade, te weten, de plaatsvervangend Chef de Poste, Marscha Baak, de Eerste Secretaris belast met Politieke Aangelegenheden, Maurice Pourchez en de diplomaat Diana Duttenhofer, belast met de opzet van het project ‘Orange Grove’ een project voor jonge, innovatieve ondernemers.

Publicidade

De werkdelegatie van Ministers zijde bestond uit Ambassadeur Albert Ramdin, Adviseur van de Minister van Buitenlandse Zaken, de Onderdirecteur Geo-Politieke Zaken, Michiel Raafenberg, de Secretaris van de Minister van Buitenlandse Zaken, Asha Burkhardt en Elizabeth Bradley.

Vooraf aan de werkbespreking hadden de Minister en de Ambassadeur een tête-a-tête waarbij diverse diplomatieke aspecten de bilaterale relaties rakende, werden besproken. Hierbij werden diverse gemeenschappelijke belangen geëntameerd. Minister Badrising haalde aan dat de relatie tussen Suriname en Nederland gebaseerd moet zijn op wederzijds respect en begrip, rekening houdend met de historische en culturele verbondenheid. Belangrijk in dit kader is ook de realiteit van de aanwezigheid van meer dan 300.000 personen van Surinaamse origine in Nederland.

De werkbespreking was gemoedelijk waarbij van Nederlandse zijde een overzicht werd verstrekt over de activiteiten en projecten, die in uitvoering zijn in samenwerking met Suriname. In dit verband werd m.n. gerefereerd naar de specifieke samenwerkingsprojecten op het gebied van o.a. cultuur, sport en ontwikkeling; justitiële samenwerking; economische samenwerking en samenwerking op het gebied van milieu.

Comentar

Comentar