Meer dan 35.000 e-ID kaarten liggen nog op de veertien locaties waar burgers terecht kunnen voor het laten maken van een e-ID kaart. Als antwoord op klachten vanuit de samenleving dat men geen sms van het bureau ontvangt wanneer de kaarten afgehaald moeten worden, laat Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) weten dat het sms-systeem pas in september van start is gegaan en dat het wat tijd in beslag neemt alvorens alle “honderd zoveel duizend” aanvragers per sms op de hoogte zijn gesteld om hun kaart af te halen. Dit gedeelte verloopt vlot, desondanks doet CBB een oproep aan zij die een e-ID hebben aangevraagd, het alsnog op te halen.

CBB spreekt tegen dat de aanvrager zes maanden moet wachten alvorens aan de aanvraag is voldaan. Wat wel het geval is, is dat de mensen hun e-ID niet gaan afhalen. De mensen worden geadviseerd ving om tenminste te bellen wanneer de sms uitblijft of te informeren bij de locatie waar de aanvraag is gedaan. Personen die reeds over hun e-ID beschikken zullen waarschijnlijk nog een sms ontvangen, ze moeten dit als niet ontvangen beschouwen.

De overheid is op 15 maart van dit jaar van start gegaan met de uitgifte van de elektronische ID-kaart. Deze overschakeling is deel van een groter moderniseringsplan, waarbij de overheid haar burgers efficiënter en dienstbaarder ten dienste kan staan en daarnaast een grote mate van veiligheid garandeert. De periode van kinderziektes waarmee het systeem in het begin kampte is reeds voorbij en gaat het meer om regels waaraan de mensen zich moeten houden, waarvan zij niet op de hoogte zijn. De voornaamste problemen zijn dat de aanvragers niet weten dat zij geen witte kleding mogen aandoen, noch een witte hoofdbedekking op mogen hebben. Verder is kleding met okselmouw bij zowel mannen als vrouwen niet toegestaan, evenals welke soort camouflagekleding dan ook, alsook geen dienstuniform.

Aan alle medewerkers is de instructie gegeven om de foto’s die worden genomen ten alle tijden aan de aanvrager te tonen. Pas wanneer die akkoord gaan met de beeltenis wordt de foto verstuurd naar de Printhouse waar de productie plaatsvindt. De Printhouse wil op basis van foto’s geen aanvragen meer afwijzen. Dit zal alleen gebeuren wanneer onderliggende stukken niet voldoende zijn, zoals het ontbreken van een geboorte-akte of een bewijs van vestiging (bij vreemdelingen).

Voor wat betreft het binnenland is een groot deel reeds al aangedaan. Ook in het binnenland moet men aan alle voorwaarden voldoen voor het laten maken van een e-ID. Het binnenland is al vanaf de mobiele unit in het leven is geroepen, altijd al aangedaan.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar