— Foto: JusPol

Iets meer dan 200 onder inspecteurs zijn maandag op de Politie Academie bevorderd geworden. Er zijn in totaal 209 onder inspecteurs bevorderd. Een groep van 28 politiefunctionarissen variërende in de rang van  onderinspecteur tot en met commissaris van politie zijn gedecoreerd wegens 40 en meer trouwe dienstjaren. Minister Amoksi roept een grote groep onderinspecteurs die tot politie-inspecteurs 3de klasse zijn bevorderd op om hun handelen ethisch te laten zijn. Hij drukte ze op het hart rekening te houden met de mensenrechten van vooral de heel kwetsbaren in de samenleving en de minderbedeelden.

De korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), Roberto Prade zei dat hij enkele jaren terug nog had voorgesteld om de officiersopleiding in te korten. Thans is de goedkeuring aan gegeven dat de komende opleiding 1 jaar zal duren. De nieuwbakken inspecteurs hebben ministens 25 dienstjaren achter de rug. De organisatie heeft verzuimd er voor te zorgen dat er een vloeiende doorgang heeft plaats gehad in de loop der tijd zegt de politiechef.

Hij deelde de officieren ook mee dat zij ook nachtdiensten zullen blijven draaien. Hij wenst geen geluiden te horen dat ze officiers zijn geworden en dus niet meer kunnen functioneren als groepscommandanten. “De leiding van het KPS kan niet zo een grote groep onttrekken aan het operationele”.

Bondsvoorzitter Raoul Hellings vraagt zijn leden om in gevallen van ontevredenheid niet te rennen naar de pers, maar in contact te treden met het bondsbestuur. Hij haalde aan dat de bond strijd heeft moeten leveren en dat de resultaten ook niet zijn uitgebleven. Hellings heeft zijn verontschuldiging aangeboden voor het tekort dat de onderinspecteurs is aangedaan. Deze groep heeft te lang moeten wachten op een bevordering in een naast hogere rang.

Comentar

Comentar