Het afgelopen weekend zijn ongeveer 220 bereidsverklaringen voor percelen op het Altona-project verstrekt aan burgers. Twee weken eerder zijn voor hetzelfde gebied ongeveer 180 bereidsverklaringen uitgereikt. Met het verstrekken van ruim 2.300 bouwpercelen aan behoeftige burgers wil de overheid de woningnood steeds verder verlichten zegt minister Lekhram Soerdjan van het ministerie van Ruimtelijke, Ordening Grond- en Bosbeheer.

In de komende periode zullen er in dit gebied meerdere bereidverklaringen verstrekt worden aan behoeftigen. De overheid tracht de samenleving nog meer tegemoet te komen door op te draaien voor de landmeterskosten. Men hoeft geen landmeterskosten te betalen. De landmeter zal zelf contact opnemen met de mensen. Districtscommissaris Audrey Hankers zegt dat deze formaliteit de rechtszekerheid voor burgers in zekere mate vergroot. “Op dit terrein wordt elke burger in de gelegenheid gesteld een eigen woning op te zetten”, zegt ze. De burgermoeder roept de nieuwe eigenaren op om op een verantwoorde manier om te gaan met hun nieuw stuk terrein.

Volgens parlementariër Rosellie Cotino heeft de regering het op zich genomen om de woonomstandigheden van de burgers te verbeteren. De regering doet er alles aan om woningbouwprojecten van de grond te krijgen en als de huizen niet voldoende zijn, dan zorgt de overheid ervoor dat ze een bouwkavel krijgt zegt Cotino. Ze zei verder dat voorheen alleen personen die een vaste baan hadden in aanmerking konden komen voor een hypotheek. Nu kunnen ook anderen groepen hiervoor in aanmerking komen. Taxichauffeurs, kleine ondernemers, kapsters en anderen zijn nu bankabel.

Publicidade

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar