Humphrey Hasrat — Foto: LPM News

Medisch directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Humphrey Hasrat, heeft dinsdag de bedrijfsauto ingeleverd nadat hij op non-actief is gesteld geworden. Ook de directeur van SZF, Ricky Kromodihardjo is op non-actief gesteld. Hasrat gaf tegen journalisten te kennen dat hij geen moeite mee heeft dat hij plaats moet maken. Als er gewijzigde beleidsinzichten zijn, respecteert hij dat en werkt hij mee moet aan ene goede overdracht van zaken.

Hasrat kreeg maandag een schrijven van de waarnemend directeur van het SZF, Jolanda Pronk, waarin hij werd meegedeeld, dat hij vanwege gewijzigde beleidsinzichten op non-actief is gesteld. In het brief is opgenomen dat Hasrat verboden is locaties van het SZF en daaraan gerelateerde instellingen of bedrijven te bezoeken of op enige wijze bemoeienis te hebben met de gang van zaken bij die entiteiten. Deze verboden vindt hij absurd want hij vraagt zich af wat hij moet doen als hij een polikliniek van SZF moet bezoeken of als hij de huisartsen poli moet bezoeken.

Publicidade

Het weer afstaan van het bedrijfsvoertuig ziet hij niet als een probleem want het is van het bedrijf. Daarnaast heeft hij nog 5 andere voertuigen. Hij benadrukt dat beleidsmakers beleid moeten maken en als iemand plaatst moet maken, dan moet gewoon meegewerkt worden aan een goede overdracht.

Comentar

Comentar