Momenteel circuleert er een bericht waarin vrijwilligers of mensen die beelden of bewijzen van Covid-19 patiënten willen, worden opgeroepen zich aan te melden bij het Wanica Ziekenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat deze oproep van de ziekeninstellingen noch van het ministerie van Volksgezondheid afkomstig is. Officiële mededelingen of oproepen worden gedaan via het ministerie, het Nationaal Covid-19 Managementteam (reguliere persconferenties) en overige bevoegde instanties.

Covid-19 is geen fake nieuws noch een manier van de regering om het recente verkiezingsresultaat te beïnvloeden danwel de officiële uitslag te verschuiven. De afgelopen dagen wordt in voiceberichten die via social media worden rondgestuurd, de indruk gewekt alsof de autoriteiten bewust het aantal Covid-19 gevallen aan het opschroeven is, dit met de bedoeling angst te wekken onder de samenleving.

Publicidade

Deze berichten die de wereld in worden gestuurd, zorgen er alleen maar voor dat delen van de samenleving de maatregelen om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, niet serieus nemen. Daarnaast wordt hiermee burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand gewerkt, aangezien men ook de total lockdown gaat negeren alsook instructies van het bevoegd gezag.

Foto: LPM News

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar