Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met het informeren van zijn personeel over het coronavirus. Ze krijgen de nodige informatie wat er kan worden gedaan op het gebied van hygiëne ter voorkoming van ziekten. De informatiesessies zijn op maandag 27 januari 2020 gestart en er wordt gewerkt met groepen van afdelingen.

Tijdens de sessies komt onder andere aan de orde persoonlijke hygiëne, die van belang is voor ieder mens. Zowel lichaam- als handhygiëne is een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van ziektes en infecties. Het in acht nemen van de persoonlijke hygiëne kan ertoe bijdragen dat men minder ziek wordt met als positief gevolg minder ziekteverzuim. Lichaamsverzorging is ook een thema dat behandeld is geworden.

De groepen wordt geadviseerd de handen vaker te wassen met stromend water en vloeibare zeep, dit zeker na schoonmaakwerkzaamheden en toiletbezoek. Bij het hoesten, niezen en snuiten moet men een wegwerpdoekje gebruiken en hierna de handen goed wassen. Door hygiënisch te werk te gaan, kunnen veel virale ziekten voorkomen worden. Schoonmaken van gebruiksvoorwerpen komt tijdens de sessies ook aan de orde.

Publicidade

Minister Rabin Parmessar geeft aan dat ook het ministerie van LVV een bijdrage kan leveren in het voorkomen van een aantal ziekten, zoals het coronavirus. “We moeten met ons allen erop toezien dat vooral in deze tijd hygiëne serieus wordt genomen. Voorkomen is beter dan genezen”, zegt de bewindsman.

Foto: LVV

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar