Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) staat op het punt om tweeduizend koeien te importeren. Het wachten is op het aantreden van de nieuwe regeerformatie zodat het voorstel in behandeling genomen kan worden in de Raad van Ministers (RvM). De openbare inschrijving heeft reeds plaatsgevonden.

Minister Soeresh Algoe, LVV, Soeresh Algoe
Minister Soeresh Algoe – Landbouw Veeteelt en Visserij

Op dit momenten vinden er geen RvM-vergaderingen plaats waar de kredietopening gegeven zal moeten worden voor de aankoop van de Braziliaanse koeien van het ras Nelore. LVV-minister Soeresh Algoe bevestigd de verregaande voorbereidingen om de runderen naar Suriname te halen. “Als er weer RvM-vergaderingen zijn kan ik een kredietaanvraag doen. De missive moet goedgekeurd worden door de Raad”, zegt de bewindsman. De tweeduizend koeien zijn deel van een reeks van zesduizend koeien die LVV naar Suriname wilt halen. Het gaat volgens Algoe niet om slachtdieren, maar om koeien ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de Surinaamse veestapel.

Comentar

Comentar