Publicidade

De live casino uitzendingen op de televisie die bekend staan onder de naam “Sulive” zijn vanaf zondag 15 november door de Gaming Board stopgezet. Na vele klachten van ouders en verzorgers uit de samenleving dat deze uitzendingen niet bevorderlijk zijn voor het Surinaams kind en de eigen waarneming van de Gaming Board is er tot dit besluit overgegaan.

De Gaming Board ressorteert onder het ministerie van Justitie en Politie. De aanpak van dit probleem is in samenspraak met de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) en het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) geschied. Met de eigenaar van de Sulive uitzendingen is er een goed onderhoud geweest en hij legt zich erbij neer dat dit besluit wordt doorgevoerd.

Publicidade

Het ministerie van Justitie en Politie houdt binnen haar beleid de normen en waarden in de opvoeding van het Surinaams kind hoog in het vaandel. Elke activiteit of handeling die inbreuk pleegt aan de normen en waarden van de Surinaamse burger zal daarom altijd onder een vergrootglas geplaatst worden.

Comentar

Comentar