Vanaf vandaag worden garantiebrieven van Azpas, PZS of Parsasco-verzekerden niet meer geaccepteerd door enkele laboratoriums. De verzekerden van de genoemde verzekeringsbedrijven zullen contant moeten betalen voor hun laboratoriumonderzoek. MediLab, MyLab en Health Control hebben dit laten weten in een bekendmaking.

Conform de afspraken zouden de labs en de Surinaamse Verenging van Assurantiemaatschappijen (Survam zich inzetten om voor de datum van 1 november tot een oplossing te komen. De labs laten weten dat er geen overeenstemming is bereikt met Survam. Na diverse bijeenkomsten met het Ministerie van Volksgezondheid en de Survam zijn partijen nog niet tot een juist tarief gekomen.

Publicidade

De laboratoriums hebben eerder al gedreigd de garantiebrieven te weigeren omdat de kosten van labonderzoeken voor meer dan de helft uit importkosten bestaat. Laboratoriums Health Control, My Lab en Medilab hebben vanaf het begin van 2019 bij de drie genoemde verzekeringsmaatschappijen een verzoek ingediend voor het aanpassen van de tarieven.

De Labs betreuren ten zeerst dat ze moesten overgaan tot deze stap en bieden hun welgemeende verontschuldiging voor elk eventueel ongerief voor de verzekerde.

Comentar

Comentar