— Foto: Het nieuws van vandaag

Tijdens de reguliere regeringspersconferentie vandaag heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) te kennen gegeven dat de kwestie van asielzoekende Cubanen de aandacht heeft van de regering. Hij voegde eveneens aantoe dat de regering het als een serieuze aangelegenheid beschouwt. De regering is bezig bezig de internationale gemeenschat over deze zaak te informeren. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Caricom en de Verenigde Staties (VN) zullen op de hoogte worden gesteld.

Albert Ramdin — Foto: Luiz Paulo

Ramdin legt uit dat 3e Surinaamse diplomatieke missies bij deze organisaties alsook die in Cuba en Guyana zullen ook geïnformeerd worden. Surinames vertegenwoordiger in Guyana zal op morgen een gesprek hebben met het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Suriname heeft verder de United Nations High Commissions for Refugees (UNHCR), het Rode Kruis en de International Organization for Migration (IOM) op de hoogte gesteld. Zij zijn gevraagd om technische bijstand te verlenen. Er staat voor donderdag een gesprek op het programma tussen de directeur van Buitenlandse Zaken en de vertegenwoordiger van UNHCR in de Caricom.

Publicidade

Dit alles is volgens de bewindsman bedoeld om ervoor te zorgen dat deze zaak in goede banen wordt geleid, controlerend wordt opgetreden en evenwichtig te werk wordt gegaan. Suriname zal er vooral op toezien dat er in de humanitaire behoeften van de mensen wordt voorzien. Hij benadrukt dat Suriname voor de bescherming van mensenrechten staat. In dit geval is het passend dat het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) met ondersteuning van de Nickeriaanse gemeenschap, de districtscommissaris en andere diensten waar mogelijk en waar nodig ondersteuning verleent aan de groep.

Comentar

Comentar