Imigração, Carimbo,
Afdeling Vreemdelingendienst — Foto: Luiz Paulo

Het ministerie van Justitie en Politie maakt bekend dat het kortverblijf wordt verlengd van vreemdelingen die 6 maanden zijn binnengekomen vanaf 13 september 2019 en vreemdelingen met een kortverblijf van 3 maanden die zijn binnengekomen vanaf 13 december 2019.

Het gaat om personen die momenteel in Suriname vertoeven en waarvan het kort verblijf verlopen is, of binnenkort verloopt. Zij zullen in aanmerking komen voor een verlenging van het kortverblijf vanwege de ingestelde maatregelen ter bestrijding van het verder verspreiden van het Covid — 19 virus.

Publicidade

De vreemdelingen die vallen binnen de genoemde categorieën dienen zich te melden via het emailadres: vreemdelinesurcovid19@gmail.com. Deze maatregel zal gelden totdat de situatie genormaliseerd is.

Foto: LPM News

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar