Tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het ressort Latour heeft de bestuursdienst van Commissariaat Paramaribo Zuid-West kaaimans gevonden die zich schuil hielden in kapotte duikers. De schoonmaakwerkzaamheden in het ressort wordt gedaan it in opdracht van districtscommissaris Eric Grauwde.

Publicidade

De bestuursdienst kwam tijdens de werkzaamheden verricht door de aannemer aan de achterzijde van de Katwijkweg, kaaimans tegen die zich verstopte in kapotte duikers. Dit vormt een gevaar voor de buurtbewoners, maar zeker ook voor de huisdieren.

De desbetreffende buurtbewoners zijn door de bestuursdienst van Latour verwezen naar het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van de juiste afmeting duikers, aangezien zij nimmer een aanvraag hiervoor hebben gedaan en niet in het bezit zijn van een vergunning. Twee van de bewoners zijn wel in het bezit van een vergunning van OWT&C en hebben gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid, de duikers te laten plaatsen door de graafmachine operator. Dit in het bijzijn van adjunct-districtssecretaris. Negentig procent van het baggermateriaal van de Katwijkweg en zijwegen, is opgehaald en afgevoerd.

Foto: BIC Paramaribo Zuid-West

Comentar

Comentar