Op woensdag 17 april heeft het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) op het politiebureau te Geyersvlijt de eerste stap gezet in het versterken van de strijd tegen de steeds toenemende trend van criminele daden onder andere bij jongeren. Dit deed het ministerie middels het lanceren van een managementinformatiesysteem. Dit systeem vloeit voort uit het CariSecure project en is een pilotfase, waarbij criminaliteitsinformatie centraal zal worden opgeslagen.

Minister Stuart Getrouw van JusPol gaf bij de launch aan dat het CariSecure project 2018 is gestart en dat het na ongeveer een jaar voorbereiden, nu een mijlpaal heeft bereikt. Het CariSecure project heeft als doel om landen in de regio, waaronder Suriname te assisteren met het ontwikkelen van een gestandaard mechanisme voor monitoring, evaluatie en rapporteren of verslaan van betrouwbare misdaad data. De politie kan met behulp van dit digitale recordsysteem dataverzameling van het Korps Politie Suriname (KPS) actualiseren en verbeteren. Hierdoor kunnen enerzijds stijgende trends van vormen van criminaliteit worden ingedamd en anderzijds criminaliteitspreventie worden bevorderd. Dit is ook een van de nationale ontwikkelingsdoelen zoals vervat in het Ontwikkelingsplan 2017-2021, zegt Getrouw.

Voorafgaand aan de lancering heeft de teamleider van het project Paolo Mistro op maandag 15 april een speciale presentatie gehouden voor de minister.

Momenteel worden processtukken van de diverse politiebureaus wel digitaal op de computer ingevoerd, maar er bestaat geen centrale link van de informatie. Met dit managementinformatiesysteem zal dit alles wel mogelijk zijn.

Alexis Armstrong, vertegenwoordiger van de United Nations Development Program (UNDP) in Suriname, onderstreepte de voordelen van de Police Records Management Information System (PRMIS) voor het bestrijden van de criminaliteit binnen het Caribisch gebied alsook internationaal.

De Amerikaanse ambassadeur Karen Williams zei dat de politie in dit traject technisch wordt ondersteund, middels de schenking van de nodige apparatuur. Voor de continuïteit van dit project zullen medewerkers ook een train the trainer cursus volgen.

Rishi Akkal, inspecteur van politie 1ste klasse, lid van de Task Force heeft tijdens de launch een demonstratie gegeven en ging in op enkele vragen. De inspecteur besloot zijn demonstratie door te zeggen dat duurzaam beleid gebaseerd moet zijn op betrouwbare data.

Foto: NII

Comentar

Comentar