Publicidade

In het kader van gebruikverbod  van styrofoam per 1 november 2019 dienen importeurs of producenten die nog beschikken over een voorraad,  deze in kaart te brengen en zijn verplicht hierover een schrijven te richten aan de ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T).

Voorlopige analyses van prijzen van biologisch afbreekbaar en composteerbaar verpakkingsmateriaal geven geen reden om drastische verhogingen door te voeren, aangezien de prijzen op vergelijkbaar niveau zitten. Indien dit wordt nagelaten zal er bij de handhaving kordaat worden opgetreden.

Publicidade

Per 1 november 2019 er een gebruiksverbod op styrofoam is ingesteld. De nadruk wordt gelegd op styrofoam, die in de horeca gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal. De import en het gebruik van styrofoam, die niet direct voor consumptieve doeleinden bestemd is, waarbij de kans op verhitting miniem of niet aanwezig is en ook nog gebruiksbestendig is, zoals de styrofoam koelboxen en trays voor de koeling van groenten, fruit en vis ten behoeve van de productie en export, is vooralsnog toegestaan. De import van styrofoam voor voornoemde doeleinden, is door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme vergunningplichtig gesteld. De plastieke bekers, bestek en handzakken zijn vooralsnog toegestaan.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar