Naar het zich laat vermoeden heeft telecommaatschappij Digicel een terrein illegaal geoccupeerd. Het Openbaar Ministerie (OM) is thans met een onderzoek daarnaar bezig, nadat de eigenaar van dat terrein, een ondernemer, op 28 september aangifte heeft gedaan bij de politie van Moengo betreffende het zomaar, zonder zijn toestemming of medeweten opzetten van een zendmast op zijn terrein.

Digicel weigert  uit te wijden over deze kwestie. Digicel-directeur Gert Post: “Op dit moment kunnen we niet inhoudelijk op de zaak ingaan, omdat we bezig zijn de feiten te onderzoeken. Wel plaatsen wij vraagtekens bij het feit dat deze meneer zich nu pas aanmeldt als te zijn de rechtmatige eigenaar, terwijl die specifieke mast al zeven jaar in gebruik is bij Digicel, op basis van een gebruikersovereenkomst met een gerechtigde,”

Publicidade

De zaak is in handen van de procureur-generaal.

 

Comentar

Comentar