Bewoners die een woning op de projecten te Coronie, Sophia’s Lust en Helena Christina van de overheid gehuurd hebben, worden in de gelegenheid gesteld deze te kopen. Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een ontmoeting gehad met bewoners van het project Sophia’s Lust. Tijdens deze ontmoeting op zondag werd dit medegedeeld.

De woningen vallen onder beheer van de Stichting Volkshuisvesting Suriname. Minister Misiekaba gaf aan dat deze stichting heel goed werk verzet en op basis daarvan in stand moet worden gehouden. De bewindsman zegt dat er huurachterstanden zijn maar gaf ook gelijk te kennen dat hij geen voorstander is om die kwijt te schelden. Tussen de bewoners en de Stichting Volkshuisvesting is een overeenkomst en die moet worden nageleefd, zegt de minister. Voor degenen die een grote achterstand hebben zal er een betalingsregeling worden getroffen.

Het gaat in totaal om 95 personen te Sophia’s Lust die een huis gehuurd hebben via de Stichting Volkshuisvesting. Als de stichting geen inkomsten heeft kan ze andere burgers die in woningnood verkeren niet helpen, hield de minister aan de aanwezigen voor. De regering zal er ook werk van maken dat zodra de bewoners de woningen gekocht hebben, de gronden ook op naam van de burgers te plaatsen. Volgens minister Misiekaba zijn er twee belangrijke voorwaarden om armoede te bestrijden: te weten huisvesting en werkgelegenheid. Hij riep de mensen op prioriteit te geven aan het kopen van de woningen, zodat ze later de ruimte hebben om deze te renoveren of uit te breiden. Het ministerie zal op later tijdstip ook een ontmoeting hebben met bewoners van Helena Christina en Coronie. Enkele bewoners hebben in een reactie aangegeven blij te zijn met de oplossing van de regering.

Foto: Stichting Volkshuisvesting Suriname

Comentar

Comentar