In hotel Marriot heeft de huidige coalitie bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL gesprekken gevoerd met de overige partijen. De gesprekken werden gisteren gevoerd. Met deze dialoog wenst de nieuwe coalitie inzicht te verkrijgen in de visie van deze partijen, zodat zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van het land, meegenomen kunnen worden in het nieuw regeerprogramma.

De nieuwe regering wenst met deze consultatieronden een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het te vormen beleid.  Dit vanwege een snelle en voortvarende aanpak van crisis waar het land zich momenteel in bevind. De voorgenomen  hearings zijn erg belangrijk stelt de coalitie omdat men weet dat de situatie in het land zeer ernstig is. De nood is erg hoog en men zal bij het uitzetten van het beleid realistisch moeten blijven.

De consultaties volgen na een hele reeks hearings die afgelopen 2 weken hebben plaatsgevonden  met  stakeholders uit alle delen van de samenleving. De NDP zal op een ander datum gesprek voeren met de coalitie.

Foto: Chan Santokhi

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar